معرفی شهر های پرجمعیت ترکیه
20 most populous cities in Turkey ترکیه

پر جمعیت ترین شهر های ترکیه

 

1. استانبول – شهر هفت تپه

 

استانبول، شهر هفت تپه، پرجمعیت ترین شهر ترکیه است. همچنین مرکز فرهنگی و اقتصادی کشور است. مساحت این شهر ۵۳۴۳ کیلومتر مربع است و بیش از ۱۵ میلیون نفر جمعیت دارد. این شهر در تنگه بسفر واقع شده و توسط شاخ طلایی به دو قسمت تقسیم شده است. بخش اروپایی مرکز تجاری و تجاری شهر است، در حالی که بخش آسیایی بیشتر مسکونی است. این شهر دارای تاریخ طولانی است که به دوران امپراتوری روم باز می گردد. استانبول پایتخت امپراتوری روم شرقی و بعداً امپراتوری عثمانی بود. این شهر محل زندگی تمدن های بسیاری بوده و تحت حکومت دولت های بیزانسی، عثمانی و جمهوری خواه ترکیه بوده است.

2. آنکارا – پایتخت

آنکارا پایتخت ترکیه و دومین شهر بزرگ این کشور است. مساحت آن 25671 کیلومتر مربع است و بیش از 5 میلیون نفر جمعیت دارد. این شهر در بخش مرکزی کشور واقع شده و مرکز اداری دولت است. آنکارا شهری مدرن با تاریخ طولانی است. در قرن هشتم قبل از میلاد توسط فریگی ها تأسیس شد و بعداً توسط رومیان فتح شد. این شهر پایتخت امپراتوری روم شرقی و بعداً امپراتوری عثمانی بود. آنکارا در سال 1923 پایتخت جمهوری ترکیه شد.

3. ازمیر – شهر تجارت

ازمیر سومین شهر بزرگ ترکیه است. مساحت آن 11973 کیلومتر مربع است و بیش از 4 میلیون نفر جمعیت دارد. این شهر در ساحل دریای اژه قرار دارد و مرکز فرهنگی و اقتصادی منطقه دریای اژه است. ازمیر یک شهر بندری بزرگ است و دانشگاه ازمیر در آن واقع شده است. این شهر تاریخی طولانی دارد و قدمت آن به عصر برنز می رسد. ازمیر در قرن دوازدهم قبل از میلاد توسط یونانیان تأسیس شد و بعداً توسط ایرانیان، اسکندر مقدونی و رومیان فتح شد. این شهر پایتخت امپراتوری روم غربی و بعداً امپراتوری بیزانس بود. ازمیر در قرن پانزدهم توسط ترکان عثمانی فتح شد.

4. بورسا – شهر سبز

بورسا چهارمین شهر بزرگ ترکیه است. مساحت آن 11046 کیلومتر مربع است و بیش از 2 میلیون نفر جمعیت دارد. این شهر در شمال غربی کشور واقع شده و مرکز استان بورسا است. بورسا یک شهر صنعتی بزرگ است و دانشگاه بورسا را ​​در خود جای داده است. این شهر دارای تاریخ طولانی است که به دوران امپراتوری هیتی باز می گردد. بورسا توسط ایرانیان، اسکندر مقدونی و رومیان فتح شد. این شهر از سال 1326 تا 1365 پایتخت امپراتوری عثمانی بود.

5. آنتالیا – شهر گردشگران

آنتالیا پنجمین شهر بزرگ ترکیه است. مساحت آن 8538 کیلومتر مربع است و بیش از 2 میلیون نفر جمعیت دارد. این شهر در ساحل دریای مدیترانه قرار دارد و مرکز استان آنتالیا است. آنتالیا یک مقصد گردشگری مهم است و دانشگاه آنتالیا را در خود جای داده است. این شهر دارای تاریخ طولانی است که به دوران امپراتوری هیتی باز می گردد. آنتالیا توسط ایرانیان، اسکندر مقدونی و رومی ها فتح شد. این شهر پایتخت امپراتوری بیزانس بود. آنتالیا در قرن دوازدهم توسط ترکان سلجوقی فتح شد.

6. آدانا – شهر پنبه

آدانا ششمین شهر بزرگ ترکیه است. مساحت کل آن 5280 کیلومتر مربع است و جمعیتی بالغ بر 2 میلیون نفر دارد. این شهر در بخش جنوبی کشور واقع شده و مرکز استان آدانا است. آدانا یک شهر بزرگ کشاورزی است و دانشگاه آدانا را در خود جای داده است. این شهر تاریخی طولانی دارد و قدمت آن به عصر برنز می رسد. آدانا توسط آشوری ها، ایرانی ها، اسکندر مقدونی و رومی ها فتح شد. این شهر پایتخت امپراتوری بیزانس بود. آدانا در قرن یازدهم توسط ترکان سلجوقی فتح شد.

7. Gaziantep – شهر عسل

غازیانتپ هفتمین شهر بزرگ ترکیه است. مساحت آن 4589 کیلومتر مربع است و بیش از 1 میلیون نفر جمعیت دارد. این شهر در قسمت جنوب شرقی کشور واقع شده و مرکز استان غازیانتپ است. غازیانتپ یک شهر صنعتی بزرگ است و دانشگاه غازیانتپ را در خود جای داده است. این شهر دارای تاریخ طولانی است که به دوران امپراتوری هیتی باز می گردد. غازیانتپ توسط آشوری ها، ایرانی ها، اسکندر مقدونی و رومی ها فتح شد. این شهر پایتخت امپراتوری بیزانس بود. غازیانتپ در قرن دوازدهم توسط ترکان سلجوقی فتح شد.

8. قونیه – شهر دراویش چرخان

قونیه هشتمین شهر بزرگ ترکیه است. مساحت آن 9477 کیلومتر مربع است و بیش از 1 میلیون نفر جمعیت دارد. این شهر در بخش مرکزی کشور واقع شده و مرکز استان قونیه است. قونیه یک شهر صنعتی بزرگ است و دانشگاه قونیه در آن واقع شده است. این شهر دارای تاریخ طولانی است که به دوران امپراتوری هیتی باز می گردد. قونیه توسط آشوری ها، ایرانی ها، اسکندر مقدونی و رومی ها فتح شد. این شهر پایتخت امپراتوری سلجوقیان بود. قونیه در قرن چهاردهم میلادی توسط ترکان عثمانی فتح شد.

9. مرسین – شهر خورشید و دریا

مرسین نهمین شهر بزرگ ترکیه است. مساحت آن 11043 کیلومتر مربع است و بیش از 1 میلیون نفر جمعیت دارد. این شهر در ساحل دریای مدیترانه قرار دارد و مرکز استان مرسین است. مرسین یک شهر صنعتی بزرگ است و دانشگاه مرسین را در خود جای داده است. این شهر دارای تاریخ طولانی است که به دوران امپراتوری هیتی باز می گردد. مرسین توسط آشوری ها، ایرانی ها، اسکندر مقدونی و رومی ها فتح شد. این شهر پایتخت امپراتوری بیزانس بود. مرسین در قرن دوازدهم توسط ترکان سلجوقی فتح شد.

10. دیاربکر – شهر دیوارها

دیاربکر دهمین شهر بزرگ ترکیه است. مساحت کل آن 5887 کیلومتر مربع است و بیش از 1 میلیون نفر جمعیت دارد. این شهر در جنوب شرقی کشور واقع شده و مرکز استان دیاربکر است. دیاربکر یک شهر صنعتی بزرگ است و دانشگاه دیاربکر را در خود جای داده است. این شهر دارای تاریخ طولانی است که به دوران امپراتوری هیتی باز می گردد. دیاربکر توسط آشوری ها، ایرانی ها، اسکندر مقدونی و رومی ها فتح شد. این شهر پایتخت امپراتوری بیزانس بود. دیاربکر توسط ترکان سلجوقی در قرن یازدهم فتح شد.

11. اسکی شهیر – شهر پورسوک

اسکی شهیر یازدهمین شهر بزرگ ترکیه است. مساحت آن ۴۶۵۴ کیلومتر مربع است و بیش از ۱ میلیون نفر جمعیت دارد. این شهر در شمال غربی کشور واقع شده و مرکز استان اسکی شهیر است. اسکی شهیر یک شهر صنعتی بزرگ است و دانشگاه اسکی شهیر در آن واقع شده است. این شهر دارای تاریخ طولانی است که به دوران امپراتوری هیتی باز می گردد. اسکی شهیر توسط ایرانیان، اسکندر مقدونی و رومیان فتح شد. این شهر پایتخت امپراتوری روم شرقی بود. اسکی شهیر در قرن یازدهم توسط ترکان سلجوقی فتح شد.

12. Kayseri – شهر Erciyes

قیصری دوازدهمین شهر بزرگ ترکیه است. مساحت آن 8520 کیلومتر مربع است و جمعیتی بالغ بر 1 میلیون نفر دارد. این شهر در بخش مرکزی کشور واقع شده است و مرکز استان کایسری است. قیصری یک شهر صنعتی بزرگ است و دانشگاه قیصری را در خود جای داده است. این شهر دارای تاریخ طولانی است که به دوران امپراتوری هیتی باز می گردد. قیصریه توسط آشوری ها، ایرانی ها، اسکندر مقدونی و رومی ها فتح شد. این شهر پایتخت امپراتوری روم شرقی بود. قیصریه در قرن یازدهم توسط ترکان سلجوقی فتح شد.

13. سامسون – شهر آمیسوس

سامسون سیزدهمین شهر بزرگ ترکیه است. مساحت آن 3666 کیلومتر مربع است و بیش از 1 میلیون نفر جمعیت دارد. این شهر در ساحل دریای سیاه قرار دارد و مرکز استان سامسون است. سامسون یک شهر صنعتی بزرگ است و دانشگاه سامسون را در خود جای داده است. این شهر دارای تاریخ طولانی است که به دوران امپراتوری هیتی باز می گردد. سامسون توسط ایرانیان، اسکندر مقدونی و رومیان فتح شد. این شهر پایتخت امپراتوری روم شرقی بود. سامسون در قرن یازدهم توسط ترکان سلجوقی فتح شد.

14. وان – شهر دریاچه ها

وان چهاردهمین شهر بزرگ ترکیه است. مساحت آن 3331 کیلومتر مربع است و بیش از 1 میلیون نفر جمعیت دارد. این شهر در شرق کشور واقع شده و مرکز استان وان است. وان یک شهر صنعتی بزرگ است و دانشگاه وان را در خود جای داده است. این شهر دارای تاریخ طولانی است که به دوران امپراتوری هیتی باز می گردد. وان توسط آشوری ها، ایرانی ها، اسکندر مقدونی و رومی ها فتح شد. این شهر پایتخت پادشاهی ارمنی واسپوراکان بود. وان در قرن یازدهم توسط ترکان سلجوقی فتح شد.

15. Balikesir – شهر مندرس

بالیکسیر پانزدهمین شهر بزرگ ترکیه است. مساحت آن 3652 کیلومتر مربع است و بیش از 1 میلیون نفر جمعیت دارد. این شهر در شمال غربی کشور واقع شده و مرکز استان بالیکسیر است. بالیکسیر یک شهر صنعتی بزرگ است و دانشگاه بالیکسیر در آن واقع شده است. این شهر دارای تاریخ طولانی است که به دوران امپراتوری هیتی باز می گردد. بالیکسیر توسط ایرانیان، اسکندر مقدونی و رومیان فتح شد. این شهر پایتخت امپراتوری بیزانس بود. بالیکسیر در قرن یازدهم توسط ترکان سلجوقی فتح شد.

‎16. ترابزون – شهر سوملا

‎ ترابزون شانزدهمین شهر بزرگ ترکیه است. مساحت آن ۳۵۶۲ کیلومتر مربع است و بیش از ۱ میلیون نفر جمعیت دارد. این شهر در ساحل دریای سیاه قرار دارد و مرکز استان ترابزون است. ترابزون یک شهر صنعتی بزرگ است و دانشگاه ترابزون را در خود جای داده است. این شهر دارای تاریخ طولانی است که به دوران امپراتوری هیتی باز می گردد. ترابزون توسط ایرانیان، اسکندر مقدونی و رومیان فتح شد. این شهر پایتخت امپراتوری روم شرقی بود. ترابزون در قرن یازدهم توسط ترکان سلجوقی فتح شد.

17. Kocaeli – شهر ازمیت

‎ کوجالی هفدهمین شهر بزرگ ترکیه است. مساحت آن 3317 کیلومتر مربع است و بیش از 1 میلیون نفر جمعیت دارد. این شهر در شمال غربی کشور واقع شده است و مرکز استان کوجایلی است. کوجالی یک شهر صنعتی بزرگ است و دانشگاه کوجایلی را در خود جای داده است. این شهر دارای تاریخ طولانی است که به دوران امپراتوری هیتی باز می گردد. کوجایلی توسط ایرانیان، اسکندر مقدونی و رومیان فتح شد. این شهر پایتخت امپراتوری روم شرقی بود. کوجایلی در قرن یازدهم توسط ترکان سلجوقی فتح شد.

‎ 18. بتمن – شهر ابریشم

‎ بتمن هجدهمین شهر بزرگ ترکیه است. مساحت آن 2517 کیلومتر مربع است و دارای
‎ جمعیت 562673 نفر. این شهر در جنوب شرقی منطقه آناتولی کشور واقع شده است
‎ احاطه شده توسط کوه بتمن به دلیل تولید ابریشم و خانه بتمن شناخته شده است
‎ دانشگاه.

‎ 19. مانیسا – شهر خورشید

‎ مانیسا نوزدهمین شهر بزرگ ترکیه است. مساحت آن 2293 کیلومتر مربع است و دارای یک
‎ جمعیت 548659 نفر این شهر در منطقه دریای اژه این کشور واقع شده است و به خاطر آن شهرت دارد
‎ تولید کشاورزی مانیسا همچنین محل دانشگاه سلال بایار است.

‎ 20. سامسون – شهر آمیسوس

‎ سامسون بیستمین شهر بزرگ ترکیه است. مساحت آن 2149 کیلومتر مربع است و دارای یک
‎ جمعیت 537064 نفر این شهر در منطقه دریای سیاه این کشور واقع شده است و به دلیل شهرت آن به شهرت رسیده است
‎ کشتی سازی و صنایع ماهیگیری. سامسون همچنین محل دانشگاه 19 می است.

مطالب بیشتر درباره خرید ملک در ترکیه

خرید ملک در ترکیه

خرید ملک در ترکیه

خرید ملک در ترکیه   ‏چندین عامل وجود دارد که ترکیه را به مقصدی جذاب برای خرید ملک تبدیل می کند 1. موقعیت استراتژیک ترکیه

Read More »
خرید ملک در ترکیه buy property in turkey

خرید ملک در ترکیه

خرید ملک در ترکیه ترکیه در سال های اخیر شاهد افزایش قابل توجهی در علاقه مندی به املاک خارجی بوده است و خریداران به سواحل

Read More »
EnglishPersianRussianTurkish