مالیات در ترکیه

مالیات در ترکیه در سال 2022

مالیات در ترکیه در سال 2022 ترکیه دارای سیستم پیچیده مالیاتی است که مالیات های مختلفی از افراد و شرکت ها اخذ می شود. دولت ترکیه در سال های اخیر برای ساده سازی سیستم مالیاتی تلاش کرده است، اما در مقایسه با سایر کشورها نسبتاً پیچیده است نرخ مالیات شرکت ها در ترکیه 20 درصد …

مالیات در ترکیه در سال 2022 ادامه »