‎سرمایه گذاری ملک در ترکیه | Property investment in Turkey

سرمایه گذاری ملک در ترکیه

سرمایه گذاری ملک در ترکیه ترکیه کشوری است که بین آسیا و اروپا واقع شده است. پایتخت آن آنکارا و بزرگترین شهر آن استانبول است. ترکیه تقریباً 80 میلیون نفر جمعیت دارد و بخش بزرگی از جمعیت آن را جوانان و متحرک بالا تشکیل می دهند. این عوامل ترکیه را به یک کشور ایده آل …

سرمایه گذاری ملک در ترکیه ادامه »